Hemmablind
(2020)When we no longer see the flaws or the strengths of our homes,
we reach the state that the Swedish language calls Hemmablind - Home Blind. Home blindness exists in the murky realms of abstraction, somewhere between silent knowledge and patterned blind spots. It is not connected to the procrastinated unfixed drawers, nor is to the piles of unwashed clothes we don’t want to see. Instead, one could argue that home blindness is the inevitable result of the lack of attention, curiosity, and time we tend to give our everyday environments.

The art series “Hemmablind”is a sensorial interpretation on the themes presence, home, and self. It is the result of the time Lipkin spent in her childhood home in Ostrobothnia during the pandemic outbreak. The home residency presented the extraordinary opportunity for Lipkin to investigate and above all give time to the surroundings she grew up in.

The creative process resulted in fourteen paintings in which Lipkin interprets the smellscapes of her lockdown surroundings. Each painting is an odour of a particular room or spot, transmuted by cross-modal tools and intuition into colours, forms, lines, and movement.  Choosing the olfactive experience as the primary starting point gave Lipkin the chance to reconnect to self, roots, and memories.

The project works as a reminder of our human laziness that results in detachment from self, sensorial pauperism, and above all the lack of meaningful experiences in our most significant places. Hemmablind was funded by Svenska Kulturfonden and Taiteen Edistämiskeskus Taike. “Sensorial recognition implies both a process, as well as an outcome of evocative experiences that are as unique as their creator. Becoming more sensitive towards using the human body as starting point for the creative process, speaks for art with a high level of intimacy and honesty. Furthermore, shifting attention away from the “what” some things represent to the “how” something is presented, implies for creation where “being present” is inevitable – an action that is deeply needed in a time of worry and uncertainty.”

Lipkin
May 2020, Vasa
 
SV
Hemmablind


Konstserien ”Hemmablind” är en sensorisk forskning med teman närvaro, hemmet och jaget. Verken är ett konstnärligt resultat av den tid Lipkin tillbringade i sitt barndomshem i Österbotten under pandemiutbrottet. Hemresidensen möjliggjorde för Jennifer Lipkin att undersöka sin uppväxtmiljö ur en ny synvinkel.
I sina fjorton målningar tolkar Lipkin doft-landskapet i sin hemmiljö. Varje målning är en doft från ett visst rum eller en viss plats, som genom tvärmodala verktyg har omformats till färger, former, linjer och rörelse. Genom att välja doft-sinnet som den primära utgångspunkten för skapandet fick Lipkin chansen att återupptäcka sig själv, sina rötter och minnen.
Lipkin ser konstserien som en påminnelse om den mänskliga lättjan, som i värsta fall kan leda till sensorisk fattigdom, vardaglig stagnation och framför allt förlorade tillfällen för meningsfulla upplevelser på våra allra viktigaste platser.
Hemmablind finansierades av Svenska Kulturfonden och Taiteen Edistämiskeskus Taike.


”Skapande med sensorisk fokus innebär både en process, så som ett resultat med betydelsefulla upplevelser. Användningen av människokroppen som utgångspunkt för den kreativa processen, talar för konst med en hög grad intimitet och ärlighet. Där ut över anser jag att när vi flyttar uppmärksamheten från "vad" det är som representeras till "hur" något representeras, blir skapandet en process där närvaro är oundviklig -   en handling som är djupt nödvändig i en tid av oro och osäkerhet.”

Lipkin
Maj 2020, Vasa


                                                               contact@jenniferlipkin.com